ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี ในการเป็นผู้แทนจำหน่ายที่พร้อมรับปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้งและซ่อมบำรุง
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน โดยคำนึงถึงคุณภาพของงาน
และความพอใจสูงสุดของลูกค้า

Our Products

ซันเทค เทคโนโลยี ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน เราเป็นผู้จัดจำหน่ายพร้อมให้บริการติดตั้ง 

เกี่ยวกับ ระบบป้องกันฟ้าผ่า (สายล่อฟ้า), ระบบป้องกันไฟกระโชก, ระบบสายดิน,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด, ระบบควบคุมการเข้าออกประตู, ระบบบริหารการจราจรและตรวจจับความเร็วรถ นอกจากนี้บริษัทยังมีความชำนาญพิเศษสำหรับระบบการบริการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

ระบบเรียกพยาบาล, ระบบการตรวจจับการขโมยเด็กออกจากโรงพยาบาล

ระบบป้องกันฟ้าผ่า (สายล่อฟ้า) LPI แบบ ESE และ 

Conventional เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ เช่น NFC17-102,

IEC 62305, BS EN 62305 และ AS/NZ 1768

ได้รับการทดสอบใน high Voltage laboratory พร้อมทั้ง 

Certificate และ Test Report ตามมาตรฐานต่างๆ ภายหลัง

การติดตั้งสามารถตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ได้จาก 

ESE Stormaster Tester และ Lighting Counter Tester 
ของ LPI เช่นเดียวกัน

ระบบเรียกพยาบาล “Austco” ได้รับการออกแบบและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานและ
ความต้องการในหลายรูปแบบ เช่น บ้านพักคนชรา, 
โรงพยาบาล, ศูนย์ดูแลผู้ป่วย เราได้พัฒนาความสามารถ
ต่างๆมารวมกันไว้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายของผู้ป่วยเป็นหลัก

ผู้เชี่ยวชาญในด้านการป้องกันฟ้าผ่า (สายล่อฟ้า), ป้องกันไฟกระโชก, ระบบเรียกพยาบาล 
รวมถึงความปลอดภัยในอาคาร และเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

บริการออกแบบ
ให้เหมาะสมกับโครงการ

บริการติดตั้งระบบ ด้วยทีมงานคุณภาพ
ที่มากด้วยประสบการณ์

บริการการบำรุงรักษาอุปกรณ์
และระบบหลังการติดตั้ง

ซันเทค เทคโนโลยี เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งทั้งระบบล่อสายฟ้า  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับความเร็ว

บทความเรื่องระบบป้องกันฟ้าผ่า

เนื่องจากฟ้าผ่าเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ ดังนั้นการศึกษา
เกี่ยวกับฟ้าผ่าเพื่อหาทางป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ต้องทำความเข้าใจ
ในกระบวนการเกิดฟ้าผ่า แรงดันเกินที่เกิดขึ้นในระบบ อุปกรณ์ล่อฟ้า 
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงสายดิน เพื่อให้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมลดความรุนแรงลงและอยู่ในวงจำกัด

บทความเรื่องระบบเรียกพยาบาล

ระบบเรียกพยาบาล คือระบบสำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแลเพื่อ
ที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะในยามฉุกเฉิน เมื่อผู้ป่วย
ต้องการความช่วยเหลือ โดยที่ผู้ดูแลสามารถทราบได้ทันทีว่าห้องใดหรือ
เตียงใดเรียกมา เพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ซันเทค เทคโนโลยี ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน เราเป็นผู้จัดจำหน่ายพร้อมให้บริการติดตั้ง เกี่ยวกับ ระบบป้องกันฟ้าผ่า (สายล่อฟ้า), ระบบป้องกันไฟกระโชก, ระบบสายดิน,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด, ระบบควบคุมการเข้าออกประตู, ระบบบริหารการจราจรและตรวจจับความเร็วรถ นอกจากนี้บริษัทยังมีความชำนาญพิเศษสำหรับระบบการบริการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

ระบบเรียกพยาบาล, ระบบการตรวจจับการขโมยเด็กออกจากโรงพยาบาล

Nurse Call System Call​

Center offer 24 hours customer services Tel​

086 328 7103​

Welcome To Suntec Technology

ซันเทค เทคโนโลยี เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งทั้งระบบล่อสายฟ้า  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับความเร็ว

Where Safety & Security Come Together

Language

(662) 518 0680

suntec@suntec.co.th , suntec_sale@yahoo.com

บริษัท ซันเทค เทคโนโลยี จำกัด

(Suntec Technology Co., Ltd.)

ซันเทค เทคโนโลยี เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งทั้งระบบล่อสายฟ้า  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับความเร็ว

Lightning Protection System

Nurse Call System

ซันเทค เทคโนโลยี เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งทั้งระบบล่อสายฟ้า  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับความเร็ว
ซันเทค เทคโนโลยี เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งทั้งระบบล่อสายฟ้า  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับความเร็ว
ซันเทค เทคโนโลยี เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งทั้งระบบล่อสายฟ้า  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับความเร็ว

Traffic Management

Closed Circuit Television

Fire Alarm System

Our Services

Design

System Setup

Maintenance

WE EXPERIENCED STRONG FOR OVER 16 YEARS.

We can offer a complete solution for the design, 
installation and commissioning to meet the needs of our customers.

8.30 AM - 5.30 PM
Monday to Friday

9/72 Soi Suan Siam 24 Khannayao Khannayao 
Bangkok 10230

Tel.(662) 518-0680 (Auto)

Fax.(662) 518-0683

suntec@suntec.co.th , suntec_sale@yahoo.com

Suntec Technology

Google Plus

2020 Suntec Technology Company. All Right Reserved

โทรหาเรา:

(662) 518 0680