ระบบป้องกันฟ้าผ่า (สายล่อฟ้า)  (Lightning Protection System)

ระบบป้องกันฟ้าผ่า (สายล่อฟ้า) LPI สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากฟ้าผ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงหลักสำคัญ ทั้ง 4 คือ


      1.    สามารถตรวจจับประจุฟ้าผ่าให้ลงมายังจุดที่กำหนด
      2.    สามารถนำประจุฟ้าผ่าลงดินได้อย่างปลอดภัย
      3.    ระบบกราวด์ต้องกระจายประจุฟ้าผ่าได้อย่างรวดเร็ว
      4.    สามารถป้องกันการเหนี่ยวนำของกระแสฟ้าผ่าที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคล, วัตถุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ข้างเคียงได้
     

      ระบบป้องกันฟ้าผ่า (สายล่อฟ้า) LPI แบบ Early Streamer (ESE) และ Conventional เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ เช่น NFC17-102, IEC 62305, BS EN 62305 และ AS/NZ 1768 ได้รับการทดสอบใน high Voltage laboratory พร้อมทั้ง Certificate และ Test Report ตามมาตรฐานต่างๆ ภายหลังการติดตั้ง "สายล่อฟ้า" สามารถตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ได้จาก ESE Stormaster Tester และ Lighting Counter Tester ของ LPI เช่นเดียวกัน
      เพื่อความมั่นใจให้กับทางลูกค้า ทางบริษัทยินดีมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับโครงการที่ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

(สายล่อฟ้า) จากทางบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ล้านบาท เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางโครงการ ในกรณีที่เกิดฟ้าผ่า

ระบบป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection)

ในการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากฟ้าผ่านั้น การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (สายล่อฟ้า) ให้กับตัวอาคารเป็นการป้องกันแบบภายนอกคือ ป้องกันตัวอาคาร, วัตถุที่อยู่โดยรอบ, บุคคลที่อยู่ในบริเวณป้องกันเป็นหลัก สำหรับไฟกระโชกนั้นเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสายจ่ายไฟหรือสายสัญญาณ จากแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินชั่วขณะ ซึ่งมีขนาดแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากในช่วงระยะเวลาที่สั้นมาก มีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเหนี่ยวนำจากปรากฎการณ์ฟ้าผ่า, การสวิทชิ่งในระบบไฟฟ้า
      ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์สื่อสารภายในอาคารได้
      อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก LPI เป็นไปตามมาตรฐาน IEC, EEC ได้รับการทดสอบตามมาตราฐาน IEEE ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าว พร้อมทั้งผลการทดสอบและ Certificate รับรอง
      อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
      1.    อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกสำหรับสายจ่ายไฟ (Power Line Surge Protection)
             1.1  แบบขนาน (Shunt Protection)
                - เป็นอุปกรณ์ป้องกันในข้างต้น เหมาะกับป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความคงทน เช่น มอเตอร์, หลอดไฟ
             1.2   แบบอนุกรม (Series Protection)
                - เป็นอุปกรณ์ป้องกันแบบละเอียดเหมาะกับป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความเปราะบาง
      2.    อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกสำหรับสายสัญญาณ (Data Line Surge Protection) สำหรับป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสายสัญญาณต่างๆ เช่น สายโทรศัพท์, PABX, CCTV, สายส่งสัญญาณ VHF, UHF, สายสัญญาณคอมพิวเตอร์, สาย LAN

ระบบเตือนฟ้าผ่า (Lightning Warning System)

ระบบเตือนฟ้าผ่าเหมาะสำหรับใช้เตือนภัยให้ผู้ที่อยู่ในที่โล่งแจ้งรับทราบ ในกรณีที่พื้นที่นั้นๆมีโอกาสเกิดฟ้าผ่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

เพื่อจะได้มีเวลาในการเคลื่อนย้ายเข้าไปยังจุดที่ปลอดภัย ระบบสามารถตรวจจับประจุฟ้าผ่าครอบคลุมพื้นที่ได้ในระยะไกลถึง 25 กิโลเมตร

โดยจะมีสัญญาณเตือนขั้นต้นก่อนเมื่อประจุเคลื่อนเข้ามาในระยะ 10-25 กิโลเมตร ในกรณีที่ประจุเคลื่อนเข้ามาในระยะ 8-10 กิโลเมตร

และมีค่าประจุเพิ่มมากขึ้น ระบบจะแจ้งเตือนออกไซเรนเพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในบริเวณตรวจจับ มีเวลาในการเคลื่อนย้ายเข้าไปยังจุดที่ปลอดภัยได้  

โดยสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่หลากหลาย อาทิ เช่น
      •    สนามกอล์ฟ
      •    เหมืองแร่
      •    หน่วยงานก่อสร้าง
      •    สนามบิน
      •    ท่าเรือ
      •    โรงไฟฟ้า
      •    สวนสนุก

ระบบสายดิน (Grounding System)

 ระบบสายดินมีความสำคัญมากในการติดตั้งระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
      ในแต่ละพื้นที่จะมีค่าความต้านทานดินที่แตกต่างกันออกไป ในพื้นที่ที่เป็นดินทรายหรือหิน จะมีค่าความต่านทานดินที่สูงมาก จึงเป็นอุปสรรคต่อการกระจายประจุไฟฟ้าลงดิน


      หลักสำคัญในการทำรับบสายดินที่ดี การเชื่อมต่อของตัวนำสายดินต้องมีการเชื่อมต่อในทางไฟฟ้าที่ดี (โดยการใช้ LPI Exothermic Welding)
        - สามารถนำให้ค่าความต้านทานของระบบสายดินมีค่าต่ำเพียงพอได้ในทุกๆสภาพพื้นที่ (โดยการใช้ LPI Earth Enhancing Compound และ Chemical Earth Rod) 
       

- การทำให้ค่าความต้านทานสายดินของแต่ละระบบมีค่าเท่ากัน เพื่อป้องกันการไหลย้านกลับของกระแส (โดยการใช้ LPITransient Earth Clamp )

Welcome To Suntec Technology

ซันเทค เทคโนโลยี เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งทั้งระบบล่อสายฟ้า  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับความเร็ว

Where Safety & Security Come Together

Language

(662) 518 0680

suntec@suntec.co.th , suntec_sale@yahoo.com

2020 Suntec Technology Company. All Right Reserved

โทรหาเรา:

(662) 518 0680