ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System)

ระบบเรียกพยาบาล “Austco” ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานและความต้องการในหลายรูปแบบ เช่น บ้านพักคนชรา, โรงพยาบาล, ศูนย์ดูแลผู้ป่วย เราได้พัฒนาความสามารถต่างๆมารวมกันไว้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ป่วยเป็นหลัก
    

ปุ่มกดเรียกพยาบาลทุกรุ่นของเรามีมาตรฐานความปลอดภัยโดยสามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่จะสะสมที่ปุ่มกดได้ (Anti bacteria)
1. รุ่น Medicom
      •    การเรียกที่หลากหลายรูปแบบรวมอยู่ในปุ่มกดเดียว การเรียกจากหัวเตียง, ห้องน้ำ, การเรียกขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม, การเรียกฉุกเฉิน (ได้ถึง 5 Level)
      •    รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น IV Pump, Bed Pad Alarm
      •    ไฟแสดงการเรียก 3สี เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างการเรียกแบบต่างๆ
      •    สามารถทำ Swing Ward ได้
      •    การต่อสายเป็นแบบ Plug-in เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา
      •    สามารถแสดงผลการเรียกได้ทั้งแบบข้อความและแบบ Graphic
      •    สามารถเชื่อมต่อระบบเป็น Network เพื่อการบริหารจัดการ, การเก็บข้อมูลการเรียก, การจัดทำรายงาน
      •    สามารถแจ้งเตือนการเรียกผ่านทาง Pager, Dect phone ได้ 

2. รุ่น Tacera
      •    Nurse call IP Based System
      •    Plug & Play ง่ายต่อการติดตั้งและโปรแกรม
      •    สามารถกำหนดรูปแบบการเรียก, เสียงเรียก, การแสดงผล ได้อย่างอิสระ
      •    การโปรแกรมสามารถทำได้โดยผ่าน Web-based
      •    แสดงผลการเรียกได้ทั้งแบบข้อความและ Graphic
      •    สามารถทำความสะอาดอุปกรณ์ได้โดยง่าย โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียกโดยบังเอิญ (Cleaning Mode)
      •    สามารถเชื่อมต่อระบบเป็น Network เพื่อการบริหารจัดการ, การเก็บข้อมูลการเรียก, การจัดทำรายงาน
      •    รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น IV Pump, Bad Pad Alarm
      •    สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือระบบ IP อื่นๆ เช่น IP Phone, Mobile Phone, Fire Alarm, BAS, Security System

Welcome To Suntec Technology

ซันเทค เทคโนโลยี เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งทั้งระบบล่อสายฟ้า  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับความเร็ว

Where Safety & Security Come Together

Language

(662) 518 0680

suntec@suntec.co.th , suntec_sale@yahoo.com

2020 Suntec Technology Company. All Right Reserved

โทรหาเรา:

(662) 518 0680