ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า LPI สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากฟ้าผ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงหลักสำคัญ ทั้ง 4 คือ

  1. สามารถตรวจจับประจุฟ้าผ่าให้ลงมายังจุดที่กำหนด

  2. สามารถนำประจุฟ้าผ่าลงดินได้อย่างปลอดภัย

  3. ระบบกราวด์ต้องกระจายประจุฟ้าผ่าได้อย่างรวดเร็ว

  4. สามารถป้องกันการเหนี่ยวนำของกระแสฟ้าผ่าที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคล,

วัตถุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ข้างเคียงได้

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lightning Protection System)

ระบบป้องกันอันตรายจากไฟกระโชก (Surge Protection)

ในการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากฟ้าผ่านั้น การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้กับตัวอาคารเป็นการป้องกันแบบภายนอกคือ ป้องกันตัวอาคาร, วัตถุที่อยู่โดยรอบ, บุคคลที่อยู่ในบริเวณป้องกันเป็นหลัก สำหรับไฟกระโชกนั้นเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสายจ่ายไฟหรือสายสัญญาณ จากแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินชั่วขณะ ซึ่งมีขนาดแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากในช่วงระยะเวลาที่สั้นมาก โดยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเหนี่ยวนำจากปรากฎการณ์ฟ้าผ่า, การสวิทชิ่งในระบบไฟฟ้า

ระบบเตือนภัยฟ้าผ่าเหมาะสำหรับใช้เตือนภัยให้ผู้ที่อยู่ในที่โล่งแจ้งรับทราบ ในกรณีที่พื้นที่นั้นๆมีโอกาสเกิดฟ้าผ่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อจะได้มีเวลาในการเคลื่อนย้ายเข้าไปยังจุดที่ปลอดภัย ระบบสามารถตรวจจับประจุฟ้าผ่าครอบคลุมพื้นที่ได้ในระยะไกลถึง 25 กิโลเมตร โดยจะมีสัญญาณเตือนขั้นต้นก่อนเมื่อประจุเคลื่อนเข้ามาในระยะ 10-25 กิโลเมตร ในกรณีที่ประจุเคลื่อนเข้ามาในระยะ 8-10 กิโลเมตร และมีค่าประจุเพิ่มมากขึ้น ระบบจะแจ้งเตือนออกไซเรนเพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในบริเวณตรวจจับ

มีเวลาในการเคลื่อนย้ายเข้าไปยังจุดที่ปลอดภัยได้ โดยสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่หลากหลาย

ระบบเตือนภัยฟ้าผ่า (Lightning Warning System)

ระบบสายดิน (Grounding System)

ระบบสายดินมีความสำคัญมากในการติดตั้งระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ระบบเรียกพยาบาล “Austco” ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานและความต้องการในหลายรูปแบบ เช่น บ้านพักคนชรา, โรงพยาบาล, ศูนย์ดูแลผู้ป่วย เราได้พัฒนาความสามารถต่างๆมารวมกันไว้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ป่วยเป็นหลัก

ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System) มีทั้งแบบ Multiplex System และ Presignal Non-Code System ทำหน้าที่แจ้งเหตุให้คนที่อยู่ในอาคารทราบอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟไหม้จะลุกลาม จนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System) ยี่ห้อ Notifier, Edwards อุปกรณ์ทุกชนิดทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System) ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) และ National Fire Protection Association (NFPA) ของสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์ทุกชนิดได้รับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) และ FM (Factory Mutual) และได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV) Samsung เป็นผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดจากประเทศเกาหลี ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับมาตรฐานทั้งระบบ Analog และ IP Camera

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

ระบบตรวจจับควาวมเร็วอัตโนมัติ (Automatic Speed Enforcement System)

ระบบระบบตรวจจับควาวมเร็วอัตโนมัติ (Automatic Speed Enforcement System) จะทำหน้าที่คอยตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งเกินกำหนด (สามารถกำหนดค่าได้) ในพื้นที่ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับไว้

Welcome To Suntec Technology

ซันเทค เทคโนโลยี เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งทั้งระบบล่อสายฟ้า  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับความเร็ว

Where Safety & Security Come Together

Language

(662) 518 0680

suntec@suntec.co.th , suntec_sale@yahoo.com

2020 Suntec Technology Company. All Right Reserved

โทรหาเรา:

(662) 518 0680