ระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Traffic Control System)

ระบบระบบตรวจจับควาวมเร็วอัตโนมัติ (Automatic Speed Enforcement System) จะทำหน้าที่คอยตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งเกินกำหนด (สามารถกำหนดค่าได้) ในพื้นที่ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับไว้


     •    สามารถตรวจจับได้ในระยะ 120 เมตร จากตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์
     •    ตรวจจับพร้อมกันได้ถึง 4 เลน
     •    ตรวจจับความเร็วรถสูงสุดได้ถึง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
     •    ใช้หลักการของ Dappler Radar ที่มีความแม่นยำสูง
     •    สามารถแยกประเภทรถได้ถึง  3 ประเภท
     •    สามารถตรวจจับและถ่ายภาพได้แม้ในช่วงเวลากลางคืน
     •    บันทึกภาพรถ, ป้ายทะเบียน, ความเร็ว, วันเวลาที่กระทำผิด โดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากกล้องวีดีโอและภาพนิ่ง
     •    ส่งสัญญาณและข้อมูลที่ได้ไปยังศูนย์ควบคุมกลาง เพื่อง่ายต่อการควบคุมและจัดการ
     •    มีโปรแกรมวิเคราะห์จับภาพป้ายทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการออกใบสั่ง
     •    มีโปรแกรมการบริหารจัดการเพื่อออกใบสั่ง สามารถออกใบสั่งได้แบบ Real Time และแบบย้อนหลังได้, ข้อมูลใบสั่งสามารถจัดเก็บไว้ได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
     •    โปรแกรมออกใบสั่งสามารถค้นหาข้อมูลรถได้ตามช่วงเวลา, ความเร็วได้
     •    รองรับการเชื่อมต่อกับกรมการขนส่ง เพื่อใช้สืบค้นหาข้อมูลเจ้าของรถ

ระบบตรวจจับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera)

ระบบตรวจจับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera) ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจราจรตามจุดแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน


      •    ตรวจจับรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรตาม 3 แยก หรือ 4 แยก ครอบคลุมได้ถึงทิศทางละ 4 ช่องจราจร
      •    สามารถถ่ายภาพรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมทะเบียนรถ
      •    มีโปรแกรมการบริหารจัดการเพื่อออกใบสั่ง สามารถออกใบสั่งได้แบบ Real Time และแบบย้อนหลังได้, ข้อมูลใบสั่งสามารถจัดเก็บไว้ได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

Welcome To Suntec Technology

ซันเทค เทคโนโลยี เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งทั้งระบบล่อสายฟ้า  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับความเร็ว

Where Safety & Security Come Together

Language

(662) 518 0680

suntec@suntec.co.th , suntec_sale@yahoo.com

2020 Suntec Technology Company. All Right Reserved

โทรหาเรา:

(662) 518 0680