Phone (662) 518 0680
EN TH
Suntec

22-Apr-2021

ปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงไฟไหม้ลุกลาม ระงับเหตุด้วย "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้“

 

หน้าร้อน ต้องระวัง !! ป้องกันไว้ก่อนไม่เหลืออะไร

🔥 ไฟไหม้ ภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 

หรืออาจเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้อาศัย

หากไม่มีระบบป้องกันหรือแจ้งเตือนความปลอดภัย

อาจเสี่ยงทั้งทรัพย์สินเสียหายและอันตรายถึงชีวิตได้ 

ระงับเหตุร้ายจากภัยเงียบที่อาจคาดไม่ถึง

ติดตั้ง 🚨 "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้" (Fire Alarm System)

ตัวช่วยแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีกลุ่มควันเกิดขึ้น 

โดยจะส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม แจ้งเตือนได้ทั้งแบบเสียงหรือแสง

เพื่อแจ้งให้ผู้อาศัยภายในอาคาร สามารถรับรู้พื้นที่หรือจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว 

และเตรียมรับมือก่อนที่ไฟจะไหม้ลุกลามได้ทันท่วงทีและปลอดภัย

 

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันเพลิงไหม้อย่างถูกต้อง

จะช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

และยังช่วยสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยต่อผู้อาศัยได้อีกด้วย 

 

🏢 บริษัท ซันเทค เทคโนโลยี จำกัด 

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 

ทั้งแบบ Multiplex System และ Presignal Non-Code System 

ภายใต้แบรนด์ • Notifier • System Sensor • Edward (EST) 

พร้อมบริการทั่วประเทศไทยและประเทศใน AEC

✅ ติดตั้ง (Installation)

✅ ออกแบบ (design)

✅ ตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Maintenance) 

✅ รับผลิต/จำหน่ายตู้กราฟฟิค (Graphic Annunciator Panel)

===================

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👇

☎โทร : (662) 518 0680

📧อีเมลล์ : suntec@suntec.co.th