Phone (662) 518 0680
EN TH
Suntec

12-May-2021

ฝนฟ้าคะนอง เลี่ยงพื้นที่โล่ง อาจเสี่ยงฟ้าฝ่า !! เซฟความปลอดภัยให้กับชีวิต ด้วย "ระบบเตือนฟ้าผ่า"

 

รู้ก่อน !! ฟ้าผ่า ⚡ เซฟความปลอดภัยให้กับทุกชีวิต 

เมื่อจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่โล่งหรือกลางแจ้ง ในช่วงเวลาที่ฝนตกฟ้าคะนอง

 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ป้องกันได้ด้วยการติดตั้ง 

🚨 "ระบบเตือนฟ้าผ่า : Lightning Warning System“ 

Brand "LPI"  By Suntec Technology

เป็นเครื่องมือตรวจจับฟ้าผ่าแบบไม่กำหนดทิศทาง 

ช่วยแจ้งเตือนการเกิดฟ้าผ่าได้ในทุกเวลา ทุกพื้นที่ ด้วยระบบที่แม่นยำสูง

สามารถตรวจจับประจุฟ้าผ่าครอบคลุมพื้นที่ได้ในระยะไกลถึง 25 กิโลเมตร 

โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือนเบื้องต้นก่อน 

เมื่อพบประจุฟ้าผ่าเคลื่อนเข้ามาใกล้ในระยะ 8-10 กิโลเมตร

และมีค่าประจุเพิ่มมากขึ้น ระบบจะแจ้งเตือนออกไซเรน 

เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง สามารถเคลื่อนย้ายหรือหลบเลี่ยง

เข้าไปยังจุดที่ปลอดภัยได้ทันท่วงที

 

สามารถติดตั้งระบบเตือนฟ้าผ่าได้ทั้งในกลุ่มธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่บริเวณกว้าง ได้แก่

สนามกอล์ฟ , สวนสนุก , สนามบิน , ท่าเรือ , โรงไฟฟ้า 

หน่วยงานก่อสร้าง , เหมืองแร่ , อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น

 

Suntech Technology บริการติดตั้ง "ระบบเตือนฟ้าผ่า" 

ที่ได้การรับรองตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

จึงมั่นใจได้เลยว่า..คุณจะได้รับการคุ้มครอง คุ้มค่า และปลอดภัยอย่างแน่นอน !!

===================

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👇

☎โทร : (662) 518 0680

📧อีเมลล์ : suntec@suntec.co.th