Phone (662) 518 0680
EN TH
Suntec

02-Dec-2020

“The Integration of Tech & Mobile to Offer Patient’s Freedom”

  

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 บริษัท Suntec Technology Co.,Ltd. ผู้ผลิตและตัวแทนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเรียกฉุกเฉินในโรงพยาบาล ได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สุดว๊าวกับระบบเรียกพยาบาลนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดโดยผู้ผลิตคนไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ Health Tech ในประเทศไทย พร้อมตั้งเป้าขยายธุรกิจสู่ ASEAN ในอนาคต เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ให้และผู้รับบริการสุขภาพ นำโดยคุณเสรี สุพันธุ์วนิช ประธานบริษัท Suntec Technology Co.,Ltd. นำเสนอและสาธิตระบบระบบเรียกพยาบาลสัญชาติไทยภายใต้แบรนด์ IP Call ให้กับผู้ออกแบบงานโรงพยาบาล และผู้บริหารโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ได้ร่วมชมการสาธิตระบบเรียกพยาบาลชนิด IP base ที่รองรับการเชื่อมต่อระบบ IOT และยังสามารถใช้งานร่วมกับ Smart Watch เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้มากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมรับฟังการสัมนาโดยวิทยากรคุณภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคลากรที่ให้บริการด้านสุขภาพและผู้สนใจ